API este un acronim pentru Application Programming Interface (Interfața de programare a aplicației). Acesta este un software intermediar care permite ca doua aplicații să "discute"...